banner image
Basılı Bültenler

01.01.2015 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarına İlişkin 46 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu

Maliye Bakanlığı tarafından 30.12.2014 tarih 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 46 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olan çevre temizlik vergileri belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala