banner image
Basılı Bültenler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Ekonomi Bakanlığı tarafından “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın
Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 25 Eylül 2014 tarih 29130 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Yapılan değişiklikler kapsamında; 20.06.2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’ in “Teşvik Belgesi Müracaatının Değerlendirilmesi” başlıklı 7 nci maddesine pdf'deki fıkralar eklenmiştir.

Makale metnini kopyala