banner image
Basılı Bültenler

Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Reeskont ve Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarına ilişkin tebliğ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 14.12.2014 tarih 29205 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak.

Makale metnini kopyala