banner image
Basılı Bültenler

İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

"Torba Yasa" olarak bilinen "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK' larda Değişiklik
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" 10 Eylül 2014 tarih ve 6552 sayı ile Meclis Genel Kurulu toplantısında yasalaşmış ve 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Makale metnini kopyala