banner image
Basılı Bültenler

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Son Başvuru Süreleri Uzatılmıştır

6552 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin
Uzatılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

30 Kasım 2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasında son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır

Makale metnini kopyala