banner image
Basılı Bültenler

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslarda Değişiklik

Bilindiği üzere bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 23/1/2013 tarih 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır (2012/4213 sayılı karar). Bu karara istinaden; 12/3/2013 tarih 28585 sayılı Resmî Gazete’de “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar” belirlenmiştir. Sonrasında ise Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun;
- TMS Uygulama Kapsamı hakkındaki kararı (26/8/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de)
- Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kararı (14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de) yayınlanmıştır.

Makale metnini kopyala