banner image
Basılı Bültenler

440 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Maliye Bakanlı tarafından 24.09.2014 tarihli ve 29129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 440 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir

Makale metnini kopyala