banner image
Basılı Bültenler

438 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Maliye Bakanlığı tarafından 07.08.2014 tarih 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 438 Sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımına ilişkin olarak daha önce yayınlan 347 sıra no.lu.Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Bilgi Formunun İnternet Ortamında Gönderilmesi” başlıklı 3’üncü bölümünün birinci paragrafı pdf'deki şekilde değiştirilmiştir.

Makale metnini kopyala