banner image
Basılı Bültenler

426 Sıra Nolu VUK Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 437 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu

Maliye Bakanlığı tarafından 07.08.2014 tarih 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 437 Sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair daha önce yayınlanan 426 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’nin ” Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri” başlıklı 6’ncı bölümü pdf'deki şekilde değiştirilmiştir.

Makale metnini kopyala