banner image
Basılı Bültenler

2014 Yılında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 10,11 Olarak Açıklandı

15 Kasım 2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranı % 10,11 olarak belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala