banner image
Basılı Bültenler

1 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Maliye Bakanlığı tarafından “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 16 Ekim 2014 tarihli 29147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Söz konusu tebliğ ile, daha önce yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” nde yaşanan tereddütlerin giderilmesi amaçlanmış olup yapılan değişiklikler 01.11.2014 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Makale metnini kopyala