banner image
Basılı Bültenler

2010 Yılı 2. Dönem Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı

2010 Yılı 2. Dönem Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı

Bilindiği üzere 2010 yılı Asgari Ücret ile ilgili 31.12.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29/12/2009 Tarihli ve 2009/1 Sayılı Kararına göre;

- 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük asgari ücret; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında uygulanmak üzere 24.30 (yirmidört otuz) Türk Lirası, 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 25.35 (yirmibeş otuzbeş) Türk Lirası olarak,

- 16 yaşını doldurmamış işçiler için günlük asgari ücreti; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında uygulanmak üzere 20.70 (yirmi yetmiş) Türk Lirası, 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 21.60 (yirmibir altmış) Türk Lirası olarak belirlenmesi Komisyonca kabul edilmiş idi.

Buna göre; 01.07 2010 tarihinden itibaren 01.07.2010 - 31.12.2010 dönemi için tespit edilen yeni asgari ücret tutarları aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

2010 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI (2. Dönem)
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 16 YAŞ ÜSTÜ 16 YAŞ ALTI
GÜNLÜK AYLIK GÜNLÜK AYLIK
01.07.2010 31.12.2010 25,35 760,50 21,60 648,00

Asgari ücret ve yasal kesintilerin 01.07.2010 - 31.12.2010 dönemi için işveren açısından maliyet ve işçi açısından vergisel anlamda ayrıntılarını bulabileceğiniz tablo aşağıdadır.

01.07.2010-31.12.2010 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

(Tehlike sınıf ve derecesine göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı %1 alınmıştır)*

ASGARİ ÜCRET 760,50
(+)SSK PRİMİ % 19.5 (İşveren Payı) 148,30
(+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI % 2 15,21
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ* 924,01

 

2010 ASGARİ ÜCRET (2. DÖNEM)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.07.2010-31.12.2010 Dönemi)
  16 Yaşından Büyükler   16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret    
Sigorta Primi İşçi Payı   106,47 TL 90,72 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı   7,61 TL 6,48 TL
Gelir Vergisi Matrahı   646,43 TL 550,8 TL
Gelir Vergisi 96,96 TL 82,62 TL
Damga Vergisi  5,02 TL 4,28 TL
Kesintiler Toplamı   216,06 TL  184,1 TL
Net Ücret   544,44 TL 463,9 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz) * 
54,68 TL 54,68 TL
Asgari Ücretten Net Ele Geçen   599,12 TL 518,58 TL

Asgari Geçim İndirimi hesabında bekar ve çocuksuz ücretli dikkate alınmıştır.

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala