banner image
Basılı Bültenler

Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Bankalar Arasında Yapılan Maaş Ödeme Protokolleri Vergi Sirküleri

Bankalar ve diğer finanas kuruluşları kamu ve özel sektör kuruluşları ile çalışanların maaşlarının ödenmesinde aracı olmak amacıyla çeşitli protokoller imzalamaktadırlar. Finans sektöründe yaşanan yoğun rekabet dolayısıyla bu protokoller çeşitli cazip imkanlar sunacak biçimde düzenlenmektedirler. İmzalanan bu protokoller gereği bankalar ve diğer finans kuruluşları kendilerinden maaş alan personele veya ilgili kuruluşa ayni veya nakdi olarak “promosyon” ödemeleri yapmaktadırlar.

Makale metnini kopyala