banner image
Basılı Bültenler

Under control? A practical guide to applying IFRS

Under control? A practical guide to applying IFRS

Mayıs 2011’de yayımlanan UFRS 10 ‘kontrol’ kavramına yeni bir bakış açısı getirmekte ve bu kavramın uygulamasını detaylı bir şekilde tarif etmektedir. Bu raporumuz, standardın uygulama esaslarını detaylarıyla inceleyen bir rehber yayın niteliğindedir. (Yayın dili: İngilizce)

Makale metnini kopyala