banner image
Basılı Bültenler

Navigating the Changes to International Financial

Navigating the Changes to International Financial

‘Navigating the Changes to International Financial Reporting Standarts – A briefing for CFOs’ adlı çalışmamızın 2018 versiyonunu yayınlamış bulunuyoruz. Söz konusu yayın hazırlanırken, finans direktörlerinin şirketlerin gelecekteki finansal raporlama çalışmalarını etkileyecek nitelikteki son değişiklikler hakkında ayrıntılı bir biçimde bilinçlendirmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, gerek yayınlanan yeni standart ve yorumlar, gerekse mevcut standartlarda yapılan değişiklikler ele alınarak her biri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Yayınımız, 1 Aralık 2017 ile 30 Kasım 2018 arasında yayınlanarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda yürürlüğe giren değişiklikleri kapsayacak şekilde güncellenmiştir... (Yayın dili: İngilizce)

Makale metnini kopyala