banner image
Basılı Bültenler

Navigating the Changes to IFRS 2020

Navigating the Changes to IFRS 2020

‘Navigating the Changes to International Financial Reporting Standarts - A briefing for CFOs’ adlı çalışmamızın 2020 versiyonunu yayınlamış bulunuyoruz. Söz konusu yayın hazırlanırken, finans direktörlerinin şirketlerin gelecekteki finansal raporlama çalışmalarını etkileyecek nitelikteki son değişiklikler hakkında ayrıntılı bir biçimde bilinçlendirmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, gerek yayınlanan yeni standart ve yorumlar, gerekse mevcut standartlarda yapılan değişiklikler ele alınarak her biri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Yayınımız, 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 arasında yayınlanarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda yürürlüğe giren değişiklikleri kapsayacak şekilde güncellenmiştir... (Yayın dili: İngilizce)

Pdf'e göz atmak ve indirmek için download'a tıklayınız.

Makale metnini kopyala