banner image
Basılı Bültenler

Insights into IFRS16 – Presentation and disclosure

“Insights into IFRS 16” serimiz, yeni ‘Kiralamalar’ Standardı’nın önemli alanlarını ele alarak, firmaları gereken değişikliklere hazırlamaya yardımcı olmaktadır. Bu analizimizde ise özellikle “sunum ve açıklamalar” konusu incelenmektedir. UFRS 16, satış ve geri kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde önemli değişiklikler getirmektedir. Yayınımızda, getirilen yeni kavramlar ve basitleştirilmiş örnekler yer almaktadır. (Yayın dili: İngilizce)

Makale metnini kopyala