banner image
Basılı Bültenler

Insights into IFRS 16 – Understanding the Discount

Insights into IFRS 16 – Understanding the Discount

Yeni “Insights into IFRS 16” serimizde yeni Kiralamalar Standardı’nın önemli alanları ele alınarak firmaları gereken değişikliklere hazırlanmada yardımcı olmaya çalışılmaktadır. Bu analizimizde ise özellikle “İskonto oranını anlamak“ konusu incelenmektedir. UFRS 16 “Kiralamalar” kapsamında, iskonto oranlarının kiracının kiralamadan kaynaklanan yükümlülüğünü ölçmede kullanılan kira ödemelerinin bugünkü değerini belirlemek için iskonto oranlarına ihtiyaç duyulmaktadır. İskonto oranları aynı zamanda kiraya veren açısından kiralamanın nasıl sınıflandırılacağını belirlemede ve kiraya verenin kiralamadaki ... (Yayın dili: İngilizce)

Makale metnini kopyala