banner image
Basılı Bültenler

IFRS Top 20 Tracker 2014

IFRS Top 20 Tracker 2014

Yöneticiler için, finans ve muhasebe konularında derlenen 20 önemli konu, görüşler, değerlendirmeler ve öneriler. IAS 18, IAS 36 ve birçok standart hakkında güncellemeler. (Yayın dili İngilizce)

Makale metnini kopyala