banner image
Basılı Bültenler

IFRS News Special Edition on the IFRS for SMEs

IFRS News Special Edition on the IFRS for SMEs

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu’nun KOBİ’ler için IFRS uygulamalarına getirilen yeni düzenlemelere yönelik sunduğu görüşler ve genel değerlendirmeler. (Yayın dili İngilizce)

Makale metnini kopyala