banner image
Basılı Bültenler

IFRS News Q3 2015

IFRS News Q3 2015

Grant Thornton International IFRS ekibi tarafından her çeyrek hazırlanan IFRS haberleri, 2015 3. çeyrek dosyası. Bu yayında KOBİ’ler için IFRS uygulamalarında getirilmesi öngörülen değişiklikler ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu’nun ajandasındaki önemi gündem maddeleri ele alınmaktadır. (Yayın dili İngilizce)

Makale metnini kopyala