banner image
Basılı Bültenler

IFRS News Q1 2016

IFRS News Q1 2016

Grant Thornton International IFRS ekibi tarafından her çeyrekte hazırlanan IFRS haberleri, 2016 ilk çeyrek dosyası. Bu yayında, öncelikle, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından 13 Ocak 2016’da yayınlanan IFRS 16 “Kiralama İşlemleri” standardı olmak üzere, öngörülen değişiklikler ve UMSK’nın ajandasındaki önemi gündem maddeleri ele alınmaktadır. (Yayın dili İngilizce)

Makale metnini kopyala