banner image
Basılı Bültenler

IFRS News Q1 2013

IFRS News Q1 2013

Grant Thornton International IFRS ekibi tarafından her çeyrek başında hazırlanan IFRS haberleri, 2013 ilk çeyrek dosyası. IFRS 1, IFRS 13, IAS 40 ve diğer birçok standart üzerindeki revizyonlar. (Yayın dili İngilizce)

Makale metnini kopyala