banner image
Basılı Bültenler

IFRS News 2019/1

IFRS News 2019/1

Grant Thornton International UFRS ekibi tarafından her çeyrekte hazırlanan UFRS haberleri, 2019 ilk çeyrek dosyası. Bu yeni sayıya, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış tarihi olan 29 Mart 2019’un yaklaşmasıyla, bu yol ayrılığının mali tablolar üzerindeki olası sonuçlarını inceleyerek başlıyoruz. Daha sonra, yeni yayınlanan UFRS 9 “Finansal Araçlar” ve UFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat” standartlarının tematik incelemelerine bakmadan önce, UMSK’nın sunduğu yeni teklifleri inceliyoruz. (Yayın dili: İngilizce)

Makale metnini kopyala