banner image
Basılı Bültenler

IFRS News, 2018/2

IFRS News, 2018/2

Grant Thornton International UFRS ekibi tarafından her çeyrekte hazırlanan UFRS haberleri, 2018 ikinci çeyrek dosyası. Bu yayında ‘Finansal Raporlamadaki Kavramsal Çerçeve’nin revizyonu üzerine değerlendirmeler ile UMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardı üzerinde bilgilendirmeleri ve diğer birçok başlığı bulabilirsiniz. (Yayın dili: İngilizce)

Makale metnini kopyala