banner image
Basılı Bültenler

IFRS Example Interim Consolidated Financial Statements 2018

IFRS Example Interim Consolidated Financial Statements 2018

Bu yayın, TMS 34 ‘Ara Dönem Finansal Raporlama’ standardındaki değişiklikleri ve 31.12.2018’den itibaren geçerli olacak olan diğer UFRS değişikliklerini incelemek üzere hazırlanmıştır. İncelenen diğer standartlar UFRS 9 ‘Finansal Araçlar’ ve UFRS 15 ‘Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat’ olarak ön plana çıkmaktadır. (Yayın dili: İngilizce)

Makale metnini kopyala