banner image
Basılı Bültenler

IFRS Example Consolidated Financial Statements 2018

IFRS Example Consolidated Financial Statements 201

Grant Thornton International UFRS ekibi tarafından hazırlanan çalışma, UFRS'de 31 Aralık 2018'de sona eren yılda yürürlüğe giren değişiklikleri yansıtacak şekilde gözden geçirilerek güncellenmiştir. Özellikle 1 Ocak 2018'de ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olmak üzere yayınlanan UFRS 9 “Finansal Araçlar” ve UFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat” ile getirilen değişiklikler söz konusu çalışmada yansımasını bulmaktadır. (Yayın dili: İngilizce)

Makale metnini kopyala