banner image
Basılı Bültenler

IFRS 15 Special Edition Newsletter 2016

IFRS 15 Special Edition Newsletter 2016

UFRS 15 ‘Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat’ standardı hakkında, Grant Thornton International UFRS ekibi tarafından hazırlanan özel sayı. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun UFRS 15 içeriğine dair getirdiği açıklamaların ardından dikkate alınması gereken önemli noktalar. (Yayın dili: İngilizce)

Makale metnini kopyala