banner image
Basılı Bültenler

Example Interim Financial Statements 2019

Bu yayın, TMS 34 ‘Ara Dönem Finansal Raporlama’ Standardındaki değişiklikleri ve 31.12.2019’dan itibaren geçerli olacak olan diğer UFRS değişikliklerini incelemek üzere hazırlanmıştır. İncelenen diğer standartlarda UFRS 16 ‘Kiralamalar’ Standardı ön plana çıkmaktadır. (Yayın dili: İngilizce)

Makale metnini kopyala