banner image
Basılı Bültenler

Example Interim Financial Statements 2015

Example Interim Financial Statements 2015

Grant Thornton International IFRS ekibi tarafından hazırlanan örnek ara dönem finansal tablolar. Temsili şirket ve iştiraklerinin IAS 34 çerçevesinde 30 Haziran 2014 itibari ile hazırlanan örnek konsolide mali tabloları. (Yayın dili İngilizce)

Makale metnini kopyala