banner image
Basılı Bültenler

Example Consolidated Financial Statements 2019

Grant Thornton International UFRS ekibi tarafından hazırlanan çalışma, UFRS'de 31.12.2019'da yürürlüğe giren değişiklikleri yansıtacak şekilde gözden geçirilerek güncellenmiştir. Özellikle 1 Ocak 2019'da ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olmak üzere yayınlanan UFRS 16 “Kiralamalar” Standardı ile getirilen değişiklikler söz konusu çalışmada yansımasını bulmaktadır. (Yayın dili: İngilizce)

Makale metnini kopyala