banner image
Basılı Bültenler

Example Consolidated Financial Statements 2013

Example Consolidated Financial Statements 2013

Örnek konsolide mali tablolar ve rehber notlar. 31 Aralık 2013 itibari ile geçerli olacak değişiklikler ve yeniliklerin özeti. Özellikle IFRS 10, 11, 12 ve 13 ile IAS 19’daki önemli hususlar. (Yayın dili İngilizce

Makale metnini kopyala