article banner
Seminer ve Eğitimler

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Tadil Edilen Maddeleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Tadil Edilen Maddeleri

Grant Thornton Türkiye olarak, son bir yıl içinde Bursa’da düzenlediğimiz üçüncü etkinliğimizi Nisan ayında gerçekleştirdik. Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği üyelerini bir araya getiren seminer, 19 Nisan 2012 tarihinde BUSİAD salonunda gerçekleşti. Yani Türk Ticaret Kanunu’nu, özellikle tadile konu olan maddeler ışığında ele alan seminer, Ticaret Hukuku Öğretim Görevlisi ve Tadil Komisyonu Üyesi, Sayın Prof. Dr. Sami Karahan tarafından gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. Sami Karahan, yaklaşık yarım gün süren seminerde, Yeni Kanun ile Eski Kanun arasındaki farklara değindi ve son dönemde bazı Kanun maddeleri için gündeme getirilen itirazlar ile, bu maddelerle ilgili beklenen değişiklikler hakkında katılımcılara bilgi verdi. 

Grant Thornton Ortağı ve BUSIAD Sayman’ı Tuğrul Dirimtekin’in açılış konuşmasını yaptığı seminer, soru cevap bölümüyle son buldu. 

Sami Karahan’ın sunumuna ulaşmak için tıklayınız.