article banner
Seminer ve Eğitimler

Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi Fatih Güven’in katılımıyla gerçekleşti

27 Şubat 2020 Perşembe günü Altınbaş Üniversitesi’nde Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği’nce bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Muhasebe Uzmanlığı Kongresi’nde Kıdemli Vergi Müdürümüz Fatih Güven “Dijital Dünyada Vergi Danışmanlığı” konusu üzerine bir konuşma yapmıştır. Kamu Gözetimi Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’ndan çok sayıda kamu kesimi temsilcisi, akademisyenler, Türmob temsilcileri ve çok sayıda meslek mensubunun bulunduğu kongrede Fatih Güven’e, Ekonomiden Sorumlu Devlet Eski Bakanı Masum Türker tarafından plaket takdim edilmiştir.