article banner
Seminer ve Eğitimler

Türkiye Finansal Raporlama Standartları "TFRS"

Türkiye Finansal Raporlama Standartları ‘TFRS

Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Mali Tablolara Etkisi konulu seminer yoğun katılımla gerçekleşti

Grant Thornton Türkiye tarafından, Bursa’nın önde gelen sanayici ve iş adamlarını bir araya getirmek ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ‘TFRS’ hakkında katılımcıları bilgilendirmek amacıyla, 12 Ekim 2011 tarihinde, Bursa BUSIAD Evi’nde gerçekleştirilen seminer, katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı. Açılış konuşmasını BUSIAD Başkanı Sayın M. Arif Özer ve Grant Thornton Bursa Ofisi Ortağı Sayın Tuğrul Dirimtekin’in yaptığı seminer konuşmacıları, Grant Thornton Türkiye Başkanı Sayın Aykut Halit ve Denetim Hizmetleri Ortağı Sayın Jale Akkaş idi. TFRS’nin gelişi ve mali tablolara etkisini, mevcut sistem ile karşılaştırmalı olarak veren Halit ve Akkaş, sunum sonunda soruları cevaplandırdı. 

BUSIAD Başkanı M. Arif Özer, kapanış konuşmasında, zaman zaman önemli konulardaki hazırlıklarımızı son dakikalara bıraktığımızı, TFRS’ye geçiş konusunda yapılması gereken hazırlıkların son dakikalara bırakılamayacak kadar önemli olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti ve bu ve benzeri seminerlerin Grant Thornton Türkiye ofisi tarafından belirli aralıklarla tekrarlanacağını dinleyicilere duyurdu.