article banner
Rapor ve Araştırmalar

Women in Business 2023: The Push For Parity

Grant Thornton International tarafından hazırlanan Kadın Yöneticiler Raporu, Türkiye'nin %37 kadın yönetici ortalamasıyla 28 ülke arasında 13. sırada yer aldığını gösteriyor.