article banner
Rapor ve Araştırmalar

Women in Business 2024: Pathways to Parity

Grant Thornton International tarafından hazırlanan Kadın Yöneticiler Raporu, Türkiye'nin %41 kadın yönetici ortalamasıyla 28 ülke arasında 4. sırada yer aldığını gösteriyor.