article banner
Rapor ve Araştırmalar

The Rise of Cross-Border Transaction

Sınır ötesi yatırım işlemlerinde dikkat çeken artışı incelemeye yönelik gerçekleştirilmiş bir araştırma. BRIC, Avrupa, Asya Pasifik ve Kuzey Amerika ülkelerindeki yatırımcıların yatırım trendleri, 44 ülkeden 3.500 üst düzey yöneticinin görüşleri üzerine derleme. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yatırımcı ülkeler için cazip yatırım ülkeleri. (Yayın dili İngilizce)