article banner
Rapor ve Araştırmalar

Sürdürülebilirlik Üzerine

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun, ilk iki standardı için yayınladığı taslak metin üzerine değerlendirmelerimizi içeren 2022 yılı ilk sürdürülebilirlik yayınına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu iki standarttan birincisi sürdürülebilirlikle ilgili genel açıklama gerekliliklerini (ED IFRS SI) ve diğeri iklimle ilgili açıklama gerekliliklerini (ED IFRS S2) belirtir.