article banner
Rapor ve Araştırmalar

Grant Thornton’ dan İş Dünyasında Kadın Yöneticiler 2021’ araştırması

Bağımsız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık şirketi Grant Thornton’un, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 29 ülkeden 5.000’e yakın şirket katılımıyla tamamlanan araştırması pandemi döneminin kadın yöneticiler üzerindeki etkisini inceliyor. Türkiye %35’lik kadın yönetici ortalaması ile 29 ülke arasında 12. sırada. Türkiye bu sıralama ile Almanya ve Kanada’nın gerisinde kalırken; İngiltere, Fransa ve Amerika’nın üzerinde yer alıyor. Japonya bu yıl da şaşırtmadı ve sonunculuğu kimseye kaptırmadı.

İSTANBUL, 06 Mart 2021 / B2Press/ COVID-19’un yarattığı olağanüstü şartlara rağmen, kadın yöneticilerin oranı global ortalamada %31 seviyesine ulaşmış durumda ve bu oran bir önceki yıla göre 2 puanlık bir artışa işaret ediyor. Türkiye, %35 ile global ortalamanın 4 puan üzerinde yer alırken, geçen yıla göre 1 puanlık bir düşüş gözleniyor. Araştırma sonuçlarını yorumlayan Grant Thornton Türkiye Bağımsız Denetim Hizmetleri Ortaklarından Gül Şahin ‘Pandemi döneminin, işletmelerde çeşitlilik ve katılımcılığı arttırmak açısından bir fırsat olduğunu dile getirerek, ‘Türkiye’deki oranın %30’luk kritik bariyerin üzerinde olmasının mutluluk verici olduğunu' belirtti.

Rusya

%33

Fransa

%33

İrlanda

%33

Singapur

%33

Yunanistan

%33

Avustralya

%32

Amerika

%32

Arjantin

%31

İsveç

%30

İtalya

%29

Çin

%29

Birleşik Arap Emirlikleri

%26

Güney Kore

%18

Japonya

%15

Global 

%31

Sıralama – Kıdemli yönetici rollerindeki kadınların yüzdesi - 2021

Filipinler

%48

Güney Afrika

%43

Hindistan

%39

Brezilya

%39

Vietnam

%39

Almanya

%38

Endonezya

%38

Malezya

%37

Nijerya

%36

Kanada

%36

Meksika

%35

Türkiye

%35

Tayland

%34

İspanya

%34

İngiltere

%34

İnsan kaynakları ve finans, kadınların en yüksek oranda yer aldığı iki rol

Grant Thornton’un araştırmasına Türkiye’den katılan şirketlerin verdikleri bilgilere göre kadın yöneticilerin en aktif oldukları roller insan kaynakları ve finans. Anket katılımcılarına yöneltilen ‘Şirketinizde üst yönetimdeki kadınlar hangi pozisyonlarda bulunuyor?’ sorusuna katılımcıların %44’ü insan kaynakları cevabını verirken, %39’u CFO, %34’ü CEO/Yönetici Ortak cevabını verdi.

‘Kapsayıcı bir kültür yaratmak’ ve ‘yönetim rolleri için kotalar’ öncelikli iki strateji

Grant Thornton araştırmasına Türkiye’den katılan şirketlerin beyanlarına göre, cinsiyet dengesini iyileştirmek ve korumak için öncelikli stratejiler %37 ile ‘katılımcı bir kültür yaratmak’, %35 ile ‘yönetim seviyelerinde cinsiyet dengesi için hedefler / kotalar belirlemek’ ve %34 ile ‘gelişim fırsatlarına eşit erişim sağlamak’ yer alıyor. Grant Thornton Türkiye Bağımsız Denetim Hizmetleri Ortaklarından Gül Şahin, ‘Grant Thornton Türkiye olarak şirket bünyesinde tüm seviyelerdeki kadın çalışan oranın %55, kadın yönetici oranının da %20 olduğunu’ belirterek, katılımcı ve cinsiyet dengesini gözeten bir kültür yapısı içinde olmaya özel önem verildiğini’ belirtti. 

17 yılda %19’dan %31’e

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Grant Thornton International Vergi Hizmetleri Global Lideri Francesca Lagerberg, ‘Araştırmanın ilk kez gerçekleştirildiği 17 yıl öncesindeki %19’luk global ortalamanın %31’e varmış olmasının’ büyük bir gelişme olduğunu ifade etti. ‘Güven verici bir şekilde,

global katılımcıların %92'sinin kadın yönetici oranını arttırmak konusunda bir niyet ve çaba içinde olduklarını beyan ettiklerini’ belirtti. 

Japonya sonunculuğu kimseye kaptırmıyor

17 yıldır düzenlenen araştırmanın en şaşırtmayan sonucu ise Japonya’nın her yıl listenin sonunda yer alması. Son derecede ataerkil yapıya sahip Japonya’da kadın yönetici oranı %15 ile 29 ülkenin en düşüğü. Japonya’nın üzerinde %18 ile Güney Kore ve onun hemen üzerinde %26 ile Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.

Şirketinizde üst yönetimdeki kadınlar hangi pozisyonlarda bulunuyor?

 

CEO/Yönetici ortak

CFO / Finanstan sorumlu C seviye yönetici

CIO / Bilgi teknolojilerinden sorumlu C seviye yönetici

İnsan kaynakları direktörü

Pazarlama direktörü

Satış direktörü

Partner

Türkiye

34%

39%

28%

44%

18%

29%

14%

Grant Thornton Türkiye hakkında:

Grant Thornton Türkiye, merkez ofisi İstanbul’da bulunan, Ankara ve Bursa’da yaklaşık 200 profesyoneli ile bağımsız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık hizmetleri sunan uluslararası bir kuruluştur. Türkiye’de 1986’dan bu yana faaliyet göstermektedir. Grant Thornton International’ın Türk üye şirketidir. 

Yöntem ve katılımcılar:

Araştırmamız 29 ülkeden 5.000’e yakın şirket temsilcisi katılımıyla ve online veya telefon görüşmeleri aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Tüm sektörlerden CEO’lar, yönetici direktörler, yönetim kurulu üyeleri ve diğer kıdemli yöneticilerin katılımları ve kendilerinden alınan bilgilerle oluşturulmuştur.