article banner
Rapor ve Araştırmalar

Global Private Equity Report

Özel sermaye fonlarının (PE) yatırım planları, önlerindeki zorluklar, geleceğin trandleri, çıkış yöntemleri, dikkat çeken ekonomiler ve katma değer katma yöntemleri. Türkiye’den de katılımcıların yer aldığı 156 özel sermaye fonu temsilcisi ile yapılan görüşmelerin özetleri. (Yayın dili İngilizce)