article banner
Rapor ve Araştırmalar

Global Private Equity Raport

Grant Thornton International’ın yeni ‘Global Private Equity’ raporu dünyanın çeşitli bölgelerinden 175 üst düzey PE temsilcisi ile yapılan görüşmelerle hazırlandı. Özel sermaye fonlarının bakış açısıyla yeni yatırım trendleri, fırsatlar, zorluklar ve gelecek öngörüleri bu raporda… (Yayın dili: İngilizce)