article banner
Rapor ve Araştırmalar

Global Economy in 2013

2013’e girerken, gelen yeni yıl hakkında öngörüler, geçmiş 12 ayın önemli olayları, belirsiz büyüme ortamının getirdiği havanın yeni yatırım fırsatları, işletmelerin sınır içi ve sınır dışı operasyonlarına etkisi, büyüme hedefleri, arz ve talep durumunun güncel değerlendirmeleri. (Yayın dili İngilizce)