article banner
Rapor ve Araştırmalar

Gelişmekte olan Piyasalar Fırsat Endeksi

Gelişme hızı en yüksek 15 ekonomin güncel durum değerlendirmesi. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bu 15 ekonomin büyüme beklentileri, büyüme önündeki engeller, kar ve yatırımlardaki artış beklentileri (Yayın dili Türkçe)