Gelişme hızı en yüksek 15 ekonomin güncel durum değerlendirmesi. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bu 15 ekonomin büyüme beklentileri, büyüme önündeki engeller, kar ve yatırımlardaki artış beklentileri (Yayın dili Türkçe)