article banner
Rapor ve Araştırmalar

Fighting Fraud in Construction

İnşaat sektöründe görülebilecek olası suistimal tipleri, bunların tespit edilme yöntemleri, ülkelere göre suistimal vakalarının dağılımı, suistimal önleme yöntemleri, alınabilecek önlemler. Avustralya, Kanada, Hindistan, İngiltere ve Amerika’daki Grant Thornton uzmanlarının çalıştıkları vakalardan yola çıkılarak oluşturulmuş bir derleme. (Yayın dili İngilizce)