Gelişme hızı en yüksek 15 ekonomin güncel durum değerlendirmesi. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 15 ekonomin büyüme beklentileri, büyüme önündeki engeller, kar ve yatırımlardaki artış beklentileri. (Yayın dili İngilizce)