article banner
Rapor ve Araştırmalar

Emerging Markets Opportunity Index

Gelişme hızı en yüksek 15 ekonomin güncel durum değerlendirmesi. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 15 ekonomin büyüme beklentileri, büyüme önündeki engeller, kar ve yatırımlardaki artış beklentileri. (Yayın dili İngilizce)