article banner
RAPOR VE ARAŞTIMALAR

2022 Yılı Vergisel Yenilikler

2022 Yılı Vergisel Yenilikler

Bu sunumda yer alan başlıklar şunlardır:

- 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelen Yenilikler
- 7352 Sayılı Kanun Kapsamında
  • Enflasyon Muhasebesi
  • Kur Korumalı Mevduat Kazanç İstisnası
- Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi
- 7351 Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler
  • İhracatçılara ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz ve Fiilen Üretim Faaliyetiyle İştigal Eden Kurumlara Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanması
- 7349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  • Asgari Ücret ve AGİ’de yapılan değişiklikler
- Diğer Vergisel Yenilikler

Bilgilerinize sunarız.

Grant Thornton Türkiye

PARTNER, VERGİ HİZMETLERİ
YMM Ahmet Cangöz
RAPOR

2022 Yılı Vergisel Yenilikler

Rapora Ulaşmak İçin