Türk şirketlerdeki kadın yönetici oranı, son beş yıldır düşmeye devam ediyor. 2012’de %31 olan kadın yönetici oranı 2016’da %20’ye kadar geriledi.

  • Bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firması Grant Thornton tarafından 36 ülkeden 5.520 katılımcı ile yapılan araştırmaya göre, global ortalamada her üç şirketten birinin (%33) üst yönetiminde hiçbir kadın yok
  • Türkiye’de, yönetimdeki kadın yüzdesi, 2012 yılında %31 iken, 2016’da %20’ye geriledi. Türkiye’den katılan şirketlerin %43’ünde hiçbir kadın yönetici yer almıyor 
  • Türkiye, %20’lik kadın yönetici oranı ile, 36 ülke arasında 27. sırada 
  • Sanılanın aksine, G7 ülkeleri, kadın yönetici oranları açısından dünyanın birçok bölgesinden daha geri durumda. Global ortalama %24 iken, G7 ülkeleri %22’lik ortalama ile global ortalamanın da altında 
  • Japonya, %73’lük ‘yönetimde kadın olmayan şirket’ oranı ile ligin en kötü skoruna sahip 
  • Kadın şansölye tarafından yönetilen Almanya, %60’lık ‘yönetimde kadın olmayan şirket’ oranı ile Japonya’nın ardından ikinci en kötü karneye sahip 
  • Rusya, yönetimdeki %45’lik kadın oranı ile araştırmanın en iddalı ülkesi. Baltık ve Doğu Avrupa bölge ülkeleri, en yüksek kadın yönetici oranları konusunda Rusya’ya en yakın bölgeler 
  • Global ortalamada, kadın yöneticinin en yüksek olduğu sektörler %35 ile hizmet sektörü, %31 ile turizm sektörü ve %30 ile eğitim ve sosyal hizmetler sektörleri 
  • Türk şirketlerdeki kadın yönetici rolleri, %25 ile finans direktörlüğü/CFO’luk, %14 ile pazarlama direktörlüğü ve %14 ile satış direktörlüğü rolleri olarak öne çıkıyor  

07 Mart 2016/İstanbul – Bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firması Grant Thornton’ın her yıl 08 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde hazırladığı araştırmanın 2016 tekrarı yayınlandı. 36 ülkeden 5.520 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre global ortalama, 2012’den 2016’ya %21’den %24’e 3 puanlık bir artış yaşarken, Türkiye ortalaması yine aynı dönem içinde, %31’den %20’ye 11 puanlık bir düşüş yaşıyor.

Bölge ortalamaları olarak ele alındığında, G7 ülkeleri en kötü performansı gösteren bölge olarak öne çıkıyor. G7 ülkeleri özelinde sonuçlara bakıldığında, bu ülkelerdeki kıdemli yönetici rollerinin sadece %22’si kadınlar tarafından temsil edilirken, G7 şirketlerinin %39’unda hiçbir kadın yönetici bulunmaması dikkat çekiyor. G7 ülkeleri arasında, en kötü performansı sergileyenler, %7’lik kadın yönetici oranı ile Japonya ve %15’lik kadın yönetici oranı ile Almanya. Diğer taraftan, Baltık ve Doğu Avrupa ülkeleri, %37 ve %35’lik oranlar ile en yüksek kadın yönetici oranlarına sahip bölgeler olarak öne çıkıyor. Araştırmanın lider ülkesi Rusya’da kadın yönetici oranı %45 iken, Rusya’nın ardından %39’arlık oranla Filipinler ve Litvanya, dördüncü sırada ise %37 ile Estonya geliyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Grant Thornton Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Hilal Baltacı, ‘En çarpıcı sonucun gelişmiş ülkelerdeki kadın yönetici oranları ile, görece henüz gelişmekte olan Baltık ve Asya Pasifik gibi ülkelerdeki oranlar arasındaki fark olduğunu’ ifade etti. ‘Eğitim ve ekonomik refah düzeyi artttıkça kadın yönetici oranının azaldığına ve tam tersi durumda ise arttığına’ dikkat çeken Baltacı, ‘Çalışan çeşitliliği ve cinsiyetler arası fırsat eşitliği konularına en çok vurgu yapan gelişmiş ülkelerin söylemleri ile pratikteki uygulamaları arasında bir tutarsızlık olduğuna’ dikkat çekti.

‘Rapor sonuçları bize gösteriyor ki, gelişmekte olan veya başka bir ifade ile kişi başı gelirin görece daha düşük olduğu ekonomilerde kadınlar üretime ortak olmayı tercih ediyor veya kendini buna mecbur hissediyorken, ortalama gelir düzeyi arttıkça yönetim kademelerine gelecek kadar uzun soluklu bir kariyer planına gerek görmüyorlar.’

Grant Thornton araştırmasının Türkiye bulguları
Grant Thornton’un araştırmasının Türkiye sonuçları düşündüren bir düşüşe işaret ediyor. 2012’de %31 olan oran 2016’da %20’ye geriliyor. 5 yıl içinde kademeli olarak yaşanan 11 puanlık düşüş dikkate değer bir konu. Araştırmanın 2013, 2014 ve 2015 tekrarlarında Türkiye ortalamaları G7 ülkeleri ortalamaları ile global ortalamalardan birkaç puan daha yüksek iken son düşüşle birlikte 2016’da Türkiye, 36 ülkelik listede 27. sıraya kadar geriliyor. Bu sonuçta, ‘Son yıllardaki ekonomik daralmanın etkili olmuş olabileceğini’ ifade eden Baltacı, ‘Tam tersi yönde sonuçların elde edilmesi için daha fazla teşvik ve pozitif ayrımcılık uygulamalarının devreye sokulması gerektiğini’ belirtiyor. ‘Türkiye’de kadının çalışma hayatı, annelik deneyimi ile birlikte bir yol ayrımına geliyor. Bu yol ayrımına gelen kadınların işgücünden ayrılmaması için devreye sokulacak ‘çocuklu aile destek programlarının’ belirleyici rol oynayacağına’ dikkat çekiyor. Türk şirketlerdeki kadın yönetici rolleri, %25 ile finans direktörlüğü/CFO’luk, %14 ile pazarlama direktörlüğü ve %14 ile satış direktörlüğü rolleri olarak öne çıkıyor.

Daha fazla bilgi için:
Hilal Baltacı – Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
hilal.baltaci@gtturkey.com
0212 373 00 00 – 122

Yöntem
Bu araştırma, Grant Thornton’un araştırma partneri Millward Brown tarafından 36 ülkeden 5.520 temsilci ile, ağırlıklı olarak telefon görüşmeleri aracılığıyla olmak üzere anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 5.520 ülkeden katılanların ünvanları CEO’lar, yönetim kurulu başkanları, yönetici direktörler veya diğer kıdemli yöneticilerden oluşmaktadır. Türkiye’den 100 şirket araştırmada yer almıştır. Katılımcılar farklı ölçek ve sektörlerden şirket temsilcileridir.