Tarih: 13.05.2013 | Dönem: Mayıs 2013

 

Grant Thornton’un son araştırması’na göre, Euro kalesinin iki bekçisi Almanya ve Fransa’nın arasında görüş ayrılıkları artıyor. Türk katılımcıların %67’si Euro para birimine geçmeyi tercih etmiyor.

 

Kalenin iki bekçisi arasında görüş ayrılıkları önceki yıla göre artıyor 
Ortak para birimi kullanımının geleceğine duyulan güveni ve bakış açısını tespit etmeye yönelik olarak gerçekleştirilen araştırmaya göre, Euro birliğinin iki bekçisi arasındaki fikir ayrılıkları artıyor. Bu durum, Euro birliğinin yönü ve amacı konusundaki vizyon eksikliğini ön plana çıkarırken, iki bekçiden Fransa’nın kendi misyonuna yönelik olarak, bir önceki yıla göre güven kaybı yaşadığını gösteriyor.

Grant Thornton’un araştırmasının sonuçları, Alman katılımcıların Fransız katılımcılara göre çok daha fazlasının, daha ileri bir entegrasyona pozitif baktıklarını ortaya koyuyor. Alman katılımcıların %61’i daha derin bir politik entegrasyonu, %76’sı ise daha derin bir ekonomik entegrasyonu desteklediklerini belirtiyorlar. Bu oranlar Fransa’da sırasıyla %35 ve %69. Fransa’da politik entegrasyonun artmasına sıcak bakanlar Almanya’daki oranın neredeyse yarısı, daha büyük ekonomik entegrasyon fikrine sıcak bakan Fransızların oranı, aynı fikirdeki Alman katılımcılardan 10 puan geride.

Grant Thornton’un araştırması, katılımcılara ülkelerinin Euro’ya geçişlerini nasıl karşıladıklarını da sordu. Alman katılımcılar bu soruya geçen sene %78 oranı ile pozitif cevap verirken, bu sene %86 oranında pozitif cevap vererek, pozitiflerin oranının arttığını ortaya koydu. Diğer taraftan, geçen sene, Fransız katılımcıların %71’i bu soruya pozitif cevap verirken, bu sene %64’lük bir kesim pozitif görüş beyan etti. Ayrıca, her 5 Fransız katılımcıdan 1’i (%20) Euro’ya geçişin toplam etkisinin negatif olduğunu ifade ediyor. Euro birliğine katılım konusunda en yüksek negatif görüşe sahip olan ülke %20 ile Fransa. Almanya’da bu oran sadece %7.

Grant Thornton Türkiye Başkanı Aykut Halit; Fransa ve Almanya’nın, Avrupa entegrasyonu sürecinin başından bu yana en ön cephede olduklarının altını çizerek, gerek tek pazar yaratma çabası, gerekse tek para birimi oluşturmak olsun; bu iki ülkenin, sürecin her adımının mimarı olduklarını ifade etti. Diğer taraftan, bu birlikteliğe ve ortak hareket kabiliyetine rağmen, son dönemde iki ülkenin iş liderleri arasındaki fikir ayrılıklarının ilerleyen yıllarda daha fazla artabileceğini, bunun da Euro birliği açısından olumsuz sinyaller verebileceğini belirtti.

Asıl konunun, birliğin vizyonunun netliği olduğunu ifade eden Aykut Halit, Avrupa Birliği’nin kuruluşundan bu yana en büyük sınavdan geçtiğini, krizin şu anki görüntüsünün, çözümden uzak olduğunu gösterdiğini belirtti. Süregelen belirsizliği bitirmek ve iş dünyasını yatırımlara yönelmek konusunda cesaretlendirmek için güçlü ve tek vücut bir liderliğin gerekliliğinin altını çizdi.

Euro kullanmayan AB üyesi ülkeler, daha gelişmiş bir entegrasyon fikrine Euro kullananlara göre daha soğuk bakıyorlar
Diğer taraftan, Euro kullanmayan AB üyesi ülkeler, daha ileri bir Avrupa entegrasyonu fikrine daha soğuk bakıyorlar. Euro kullanmayan AB üyesi ülkelerin sadece %14’ü daha ileri bir politik entegrasyona, %32’i daha ileri bir ekonomik entegrasyona destek verir durumda. Bu oranlar İngiltere’de daha da düşük; sırası ile %6 ve %20. Euro kullanan ülkelerdeki %9’luk orana karşın, Euro kullanmayan AB üyesi ülkelerde, daha ileri bir entegrasyon fikrine sıcak bakmayanların oranı % 29. AB dışındaki ülkelerde de AB’nin geleceğine duyulan inanç, geçen yılki %62’lik orandan, %51’e gerilemiş durumda.

 

Birini seçecek olsaydınız, aşağıdaki alanların hangisi ile ilgili olarak AB üyesi ülkeler arasında daha ileri bir entegrasyon olmasını tercih ederdiniz ?

Politik

Ekonomik

Endüstriyel

Hukuki

Diğer

Daha fazla entegrasyon olması gerektiğini düşünmüyorum

Yorum yok

Euro birliğindeki AB ülkeleri

40%

66%

39%

 

11%

9%

2%

Diğer AB üyesi ülkeler

14%

32%

11%

7%

2%

29%

5%

Euro birliğindeki ülkelerin sayısı artmalı diyenler, Euro kullanan ülkelerde, kullanmayanlara göre daha fazla
Yaşanan tüm krize rağmen, Euro kullanan ülke katılımcılarının %38’i Euro birliği yeni ülkelerle birlikte genişlemeli derken, Euro kullanmayan birlik üyesi ülkelerde bu oran %24. AB üyesi olmayan ülkeler ise tek para birimine en soğuk bakan grup. Bu grup içinde tek para birimi yeni ülkelerle genişlemeli diyenler %19 iken Türkiye’de bu oran %9.

 

AB bölgesinde devam eden kriz düşünüldüğünde, tek para birimi (Euro) devam etmeli mi ?

Evet, genişlemeli

Evet fakat bazı ülkeler çıkarılmalı

Evet fakat yakın gelecekte yeni ülke alınmamalı

Hayır, dağılmalı

Yorum yok

Euro kullanan AB üyeleri

38%

17%

39%

2%

4%

Euro kullanmayan AB ülkeleri

24%

25%

33%

10%

8%

AB üyesi olmayan ülkeler

19%

21%

31%

12%

18%

Türkiye

9%

39%

23%

26%

3%

Herşeye rağmen Euro’ya devam. İtalya’da Euro’dan çıkmak isteyenlerin oranı diğer Euro kullanan ülkelere göre fazla
Sadece Euro kullanan ülkelerin katılımcılarına sorulan ‘Euro’dan çıkmak ister misiniz ?’ sorusuna gelen hayır cevaplarının hemen hepsinin yüzdesi 90’ın üzerinde. Krize rağmen, Euro kullanan ülkeler Euro’dan çıkmak istemiyor. Sadece İtalya, çift haneli (%10) bir oranla çıkmak isteyen grubun oranının en fazla olduğu ülke olarak başı çekiyor.

 

Ülkenizin Euro birliğinden çıkmasını ister misiniz ?

Evet

Hayır

Yorum yok

Belçika

6%

90%

4%

Estonya

5%

90%

5%

Finlandiya

6%

94%

 

Fransa

7%

91%

2%

Almanya

3%

95%

2%

Yunanistan

3%

91%

6%

İrlanda

4%

96%

 

İtalya

10%

88%

2%

Hollanda

5%

95%

 

İspanya

4%

94%

2%

Euro’ya geçişi en pozitif değerlendirenler İrlanda, Almanya, Finlandiya ve İspanya

Grant Thornton’un rapor sonuçlarına göre Euro’ya geçişin etkilerini pozitif olarak değerlendiren ülkelerin başında %88 ile İrlanda ve %86 ile Almanya var. En negatif değerlendiren ülke ise %20 ile Fransa (negatif %17 ve çok negatif %3)

 

Boşluğu doldurur musunuz ? 'Ülkemin Euro'ya geçmiş olmasını toplamda ….. olarak değerlendiriyorum'

 

Çok pozitif

Pozitif

Fark olmadı

Negatif

Çok negatif

Yorum yok

Pozitiflerin toplamı

Belçika

9%

65%

16%

7%

 

3%

74%

Estonya

14%

62%

18%

5%

 

1%

76%

Finlandiya

23%

62%

12%

3%

   

85%

Fransa

8%

56%

16%

17%

3%

 

64%

Almanya

21%

65%

6%

7%

 

2%

86%

Yunanistan

14%

59%

7%

13%

1%

6%

73%

İrlanda

34%

54%

5%

5%

2%

 

88%

İtalya

13%

54%

14%

14%

3%

2%

67%

Hollanda

4%

60%

16%

18%

1%

1%

64%

İspanya

17%

66%

5%

11%

1%

2%

82%

Tüm Euro birliği

19%

59%

11%

9%

2%

1%

78%

Türk katılımcıların %67’si Euro’ya geçişi istemiyor. İngiltere ve İsveç Euro kullanmamaktan memnun

Grant Thornton’un araştırma sonuçlarına göre, Türk katılımcıların %67’si Euro’ya geçişi tercih etmiyor. Sadece %26’sı bu konuda pozitif. Diğer taraftan İngiltere ve İsveç’te Euro’ya geçmeyi istediklerini belirtenler sırası ile %11 ve %20. Euro’ya geçişi en çok isteyenler Baltık ülkeleri. %64 ile Letonya ve %61 ile Litvanya, geçişi isteyenlerin oranlarının en yüksek olduğu iki ülke.

 

Ülkenizin Euro’ya geçmesini ister misiniz ?

Evet

Hayır

Yorum yok

AB üyesi olup Euro kullanmayanlar

     

Danimarka

59%

37%

4%

Letonya

64%

31%

5%

Litvanya

61%

35%

4%

Polonya

56%

39%

5%

İsveç

20%

69%

10%

İngiltere

11%

85%

4%

Henüz AB üyesi olmayanlar

     

Ermenistan

31%

42%

27%

Gürcistan

35%

57%

8%

Norveç

16%

78%

6%

Rusya

14%

77%

10%

İsviçre

6%

91%

3%

Türkiye

26%

67%

7%

Türk katılımcılar, Euro’ya geçişe çok sıcak bakmasalar da AB ile daha gelişmiş bir entegrasyonun şirketlerine pozitif etki edeceğini düşünüyor.

AB ile geliştirilecek ileri bir entegrasyonun şirketlerine avantaj sağlayacağını düşünen Türk işadamlarının oranı %63 (%39 büyük avantaj, %24 az avantaj). Dezavantaj olur diyenlerin oranı ise %7. ‘Toplamda avantaj olur’ görüşündekilerde Türkiye’ye en yakın oranlar %79 Gürcistan ve % 51 ile Ermenistan.

 

Ülkeniz ile AB arasında kurulacak daha ileri bir entegrasyonun şirketinizi nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz ?

 

Büyük avantaj

Az avantaj

Değişim olmaz

Az dezavantaj

Büyük dezavantaj

Yorum yok

Avantajların tümü

Türkiye

39%

24%

27%

6%

1%

3%

63%

Norveç

11%

26%

51%

9%

1%

2%

37%

Rusya

12%

25%

37%

10%

2%

16%

37%

İsviçre

6%

22%

48%

16%

3%

5%

28%

Ermenistan

22%

29%

38%

4%

 

7%

51%

Gürcistan

48%

31%

19%

1%

 

1%

79%

Türk şirketleri AB ile yüksek entegrasyonu ihracat için istiyor.

Türk katılımcıların %56’sı, AB ile daha ileri bir entegrasyonun ihracat imkanlarının artması konusunda bir olanak olarak görürken, %13’ü önleyici bazı yasal kısıtlamaların kalkması yönünde bir avantaj yaşanacağını ifade ediyor. Bu konuda Ermenistan ve Gürcistan, Türkiye ile paralel şekilde, daha çok ihracat odaklı olarak entegrasyon fikrine sıcak bakıyorlar.

 

AB ile ülkeniz arasında daha ileri bir entegrasyon söz konusu olduğunda, aşağıdakilerden hangi alanda daha büyük avantaj yakalanacağını düşünüyorsunuz ?

İhracat fırsatı artar

Yasal kısıtlamalarda azalma olur

Kur farkından kaynaklanan riskler azalır

Diğer ülkelerdeki vasıflı işgücüne erişim kolaylaşır

Diğer

Yorum yok

Türkiye

56%

13%

9%

5%

8%

8%

Norveç

11%

13%

31%

32%

 

13%

Rusya

21%

38%

26%

7%

6%

3%

Ermenistan

46%

12%

23%

4%

10%

6%

Gürcistan

32%

10%

14%

15%

17%

13%

Araştırmaya dahil olan ülkeler listesi

AB üyesi - Euro kullanan (katılımcı 1.250 kişi) : Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya

AB üyesi - Euro kullanmayan (katılımcı 1.150 kişi) : Danimarka, Letonya, Litvanya, Polonya, İsveç, İngiltere

AB üyesi değil (katılımcı 700 kişi) : Türkiye, Norveç, İsviçre, Rusya, Gürcistan, Ermenistan

Katılımcı profili

Toplamda 3.100 yönetim kurulu başkanı üyesi, C seviye yönetici, kıdemli ortak ve diğer kıdemli üst yönetim temsilcileri ile yapıldı.

Daha fazla bilgi için;

Hilal Baltacı
Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü
Tel : 0212 373 00 00 /122 – 0530 979 66 55
E-mail : hilal.baltaci@gtturkey.com

Editöre not:
Grant Thornton Türkiye, 100’ün üzerinde ülkede, 30.000’i aşkın personeli ile denetim, vergi ve özel danışmanlık hizmetleri sunan Grant Thornton International’ın Türkiye ofisi olup, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren, farklı büyüklükte birçok müşteriye hizmet vermektedir. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Grant Thornton Türkiye, Ankara ve Bursa’da bulunan ofislerinde faaliyet göstermektedir. 
Grant Thornton araştırmalarında, gerçekleştirilen herbir görüşme için UNICEF’e 5 usd’lik kaynak ayırılmaktadır. 2012 sonunda 60.000 usd olarak gerçekleşen bu bedel, toplamda 250.000 usd’yi bulmuştur.