Türk işadamlarının %60’ı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasını isterken; yarısı, orta ve uzun vadede bunun mutlaka gerçekleşeceğini düşünüyor.

Dünyanın önde gelen bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firması Grant Thornton tarafından, Ağustos 2011’de gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin bölgesindeki ekonomik ve politik konumu’ konulu araştırma, bir yıl aradan sonra tekrar edildi. Türk işadamları ile yapılan bu araştırma, işadamlarının Türkiye’nin bölgesel güç olma yolunda attığı adımlara ve Avrupa Birliği üyeliğine bakış açılarını koyuyor. C seviye yöneticilerle yapılan araştırmanın sonuçları çarpıcı. Dört temel eksen üzerinde yürütülen araştırmanın temel bulguları şöyle:

Türkiye'nin merkezinde bulunduğu ülkeler dikkate alındığında (Orta Doğu, Kafkaslar, Balkan ülkeleri) Türkiye’nin oynadığı ekonomik ve politik rolün önemli olduğunu düşünenler, katılımcıların %80’i. Katılımcıların 4’te 3’ünden fazlası, Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede (Orta Doğu, Kafkaslar, Balkan ülkeleri) etkili bir oyuncu olduğu görüşünde. Bir sene önce bu oran %78,9’du. Hiç etkisi olmadığını düşünenler ise %10’lik bir grup. Diğer taraftan, rolünün oldukça az ve az olduğunu düşünenler ise %6.

 

Türkiye'nin merkezinde bulunduğu ülkeler ülkeler dikkate alındığında (Ortadoğu, Kafkaslar, Balkan ülkeleri) ekonomik ve politik açıdan oynadığı rolün ne derece önemli olduğunu düşünüyorsunuz ?

1.Çok

2.Oldukça Çok

3.Etkisiz

4.Oldukça az

5.Az

6.Yorum yok

1+2

Ağustos 2011

38,50%

40,40%

11,50%

5,80%

1,90%

1,90%

78.9%

Eylül 2012

46%

34%

10%

6%

 

4%

80%

Avrupa kıta ülkeleri düşünüldüğünde, Türkiye'nin ekonomik ve politik açıdan oynadığı rolün önemli olduğunu düşünenler, katılımcıların %66’sı. Bir sene önce bu oran %78,8 idi. 12,8 puanlık bir düşüş göze çarpıyor.  Hiç etkisi olmadığını düşünenler geçen sene %7,7’lik bir grup iken, bu sene %18’e çıkmış durumda.

 

Avrupa kıta ülkeleri düşünüldüğünde, Türkiye'nin ekonomik ve politik açıdan oynadığı rolün ne derece önemli olduğunu düşünüyorsunuz ?

1.Çok

2.Oldukça Çok

3.Etkisiz

4.Oldukça az

5.Az

6.Yorum yok

1+2

Ağustos 2011

42,30%

36,50%

7,70%

5,80%

5,80%

1,90%

78,8

Eylül 2012

52%

14%

18%

12%

4

 

66

%60’lık bir grup Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinden yana. Araştırmanın sonuçlarından birisi Avrupa Birliği üyeliğine bakış açısını ortaya koyuyor. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne kabul edilmesini isteyenler %60’lık bir grup iken %26’sı istemediklerini belirtiyor.

 

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kabul edilmesini istiyor musunuz?

 

Evet

Hayır

Yorum yok

Eylül 2012

60%

26%

14%

Grant Thornton’un araştırmasına göre, Türkiye’nin AB üyeliğine kabul edileceğini düşünenlerin sayısında neredeyse 10 puanlık bir artış var. En çarpıcı sonuç ise son soruda ortaya çıkıyor. 5 yıl içinde üye olacağını belirtenler %2’lik bir grup iken, 5-10 yıl içinde gerçekleşeceğini düşünenler %14’lük, 10 yıldan daha uzun bir sürede gerçekleşeceğini düşünenler ise %34’lük bir grup. Dolayısı ile, Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliğe Kabul edileceğini düşünenlerin oranı geçen yıl %40,4’ten bu seneki sonuçlarda %50’ye çıkıyor.  

 

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe kabul edileceğini düşünüyor musunuz?

 

Evet, 5 yıl içinde

Evet, 10 yıl içinde

Evet, 10 yıldan fazla bir süre içinde

Hiçbir zaman

Yorum yok

Evetlerin toplamı

Ağustos 2011

11,50%

13,50%

15,40%

55,80%

3,80%

40,4%

Eylül 2012

2%

14%

34%

44%

6%

50%

Rapor sonuçlarını değerlendiren, Grant Thornton Türkiye Başkanı Aykut Halit, ‘Araştırmaya katılan işadamlarının %78,8 ve %66’lık oranlarla Türkiye’nin bölgesel bir güç olmaya devam ettiğini düşündüğünü’, ifade ederek ‘Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne kabul edileceğini düşünenlerin oranındaki yaklaşık 10 puanlık artışın dikkat çekici bir sonuç olduğunu’  ifade ediyor.

Aykut Halit’in fotoğrafına ulaşmak için tıklayınız.

Daha fazla bilgi için:

Hilal Baltacı

Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü

Tel : 0212 373 00 00 / 0530 979 66 55

E-mail : hilal.baltaci@gtturkey.com

Editöre not:

Grant Thornton Türkiye, 100’ün üzerinde ülkede, 30.000’i aşkın personeli ile denetim, vergi ve özel danışmanlık hizmetleri sunan Grant Thornton International’ın Türkiye ofisi olup, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren, farklı büyüklükte birçok müşteriye hizmet vermektedir. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Grant Thornton Türkiye, Ankara, İzmir ve Bursa’da bulunan ofislerinde faaliyet göstermektedir.

Grant Thornton araştırmalarında, gerçekleştirilen her görüşme için UNICEF’e 5 usd’lik kaynak ayırılmaktadır. 2011 sonunda 57.500 usd olarak gerçekleşen bu bedel, toplamda 200.000 usd’yi bulmuştur.